MOLÍ GOMŔ DE CERVERA Deutsch Français English Castellano

Nota legal

"Molí Gomŕ" i el logo és una marca registrada internacionalment.

Els continguts d'aquest web són propietat de Cal Gomŕ de l'Oli, S.L. i no poden ser reproduďts ni total, ni parcialment.

Els drets de les fotografies i vídeos són exclussius dels seus autors i apareixen en aquest web per cortesia dels mateixos. Aquests són: Joan Porredon (www.joanporredon.com), Jordi Grau i Anton Gomŕ. Les traduccions a l'alemany són de la Jenny P. Farian i al francčs del Jean-Phillippe Charles (www.learning-from-diversity.com).

"Cal Gomŕ de l'Oli, S.L." és una societat limitada inscrita al Registre Mercantil de Lleida i ubicada al Carrer Ferran el Catňlic, 1 de Cervera. E-25200. Tot l'oli de la marca "Molí Gomŕ" és elaborat i envasat única i exclussivament per aquesta societat en producció limitada.

L'oli "Molí Gomŕ" té registre de sanitat nş 16.16/L i respon als següents literals oficials:

"Oli d'Oliva Verge"

"Oli d’oliva obtingut directament d’olives i només mitjançant procediments mecŕnics"

"Produce of Spain"

Molí Gomŕ agraeix la seva visita a aquest web.

Privacy policy

"Molí Gomŕ" and its logo is an internationally registred trade mark.

Contents of this site are property of Cal Gomŕ de l'Oli, S.L. and they can not be reproduced.

Pictures and videos' rights are reserved to their authors and they are published in this site by courtesy of themselves. They are: Joan Porredon (www.joanporredon.com), Jordi Grau and Anton Gomŕ.

German translation by Jenny P. Farian and french translation by Jean-Phillippe Charles (www.learning-from-diversity.com).

"Molí Gomŕ" is thankfull for your visiting this site.